I Zjazd SSAK-a

29597256_155129638499517_3408839611521859817_n

W roku 2005, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, utworzony został nowy, unikatowy kierunek studiów. Trochę trwało, zanim wszyscy nauczyli się wymawiać jego nazwę. Pierwsze w Polsce studia z kognitywistyki powstały dzięki wizji i uporowi profesorów: Brzezińskiego, Klawitera, Łastowskiego i Wiśniewskiego, którzy uznali, że multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych, wykraczająca poza tradycyjne podziały między dyscyplinami, ma wszelkie dane po temu, by w środowisku poznańskim doskonale prosperować.

Przez kilkanaście ostatnich lat wiele się działo w poznańskiej kognitywistyce. Rozwijały się nowe kierunki badań, powstawały laboratoria, przybywało współpracowników. Naszą największą dumą nieustannie jesteście Wy: trzystu pięćdziesięciu studentów i kilkuset absolwentów kognitywistyki – tak różnych, jak różnorodna jest sama kognitywistyka. Sądzimy, że przyszła pora, żeby spotkać się w gronie poznańskich kognitywistów i porozmawiać o życiu.

12 maja 2018 r. planujemy zorganizować pierwszy zjazd studentów i absolwentów kognitywistyki w Instytucie Psychologii UAM: już prawie międzypokoleniowe spotkanie tych wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami, pomysłami i poglądami na wszystkie tematy, które uznają za ważne. Chcemy też przy tej okazji powołać do życia Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Kognitywistyki. Chcemy, żeby SSAK, do którego wszystkich Was zapraszamy, stał się ważną instytucją, kreującą tożsamość poznańskiej kognitywistyki, integrującą ludzi z nią związanych, mającą wpływ na kształtowanie jej oblicza w przyszłości.

Mariusz Urbański, dyrektor Instytutu Psychologii UAM
Paweł Łupkowski, pełnomocnik dyrektora IP UAM ds. studiów kognitywistycznych

Żeby być na bieżąco z nowymi informacjami o Zjeździe, zapisz się do newslettera już dziś!

Formularz

Osoby, które chciałby wziąć czynny udział w przygotowaniu zjazdu, proszone są dodatkowo o kontakt: marcin.jukiewicz[at]amu.edu.pl

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close